GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Ajaya"

NameOriginDescription
Goddess name "Ajaya" Buddhist Minor goddess Buddhist / Mahayana
Goddess name "Ajaya (invincible)" Buddhist / Mahayana Minor goddess. An attendant of BUDDHAKAPALA....