GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Amagandar Orokannar"

NameOriginDescription
Spirit name "Amagandar/ Orokannar" Tungus / Siberia Protective female spirits
Spirit name "Orokannar" Tungus Protective female spirits. Tungus