GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Asynje"

NameOriginDescription
Goddess name "Asynje" Norse Plural Asynjur. A goddess; feminine of Ass. Norse.
"Vingolf" Norse Vingolf [The mansion of bliss] The palace of the asynjes. Norse