GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Behanzin"

NameOriginDescription
God name "Behanzin" Benin Fish god who was invoked by fishermen to ensure a bountiful catch. Benin
God name "Behanzin Fon" Benin The fish god