GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Belem"

NameOriginDescription
Goddess name "Mariana" Belem A goddess of healing & protector of sailors
Goddess name "Mariana" Belem Goddess of healing and protector of sailors Belem