GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Buddhakapala"

NameOriginDescription
God name "Buddhakapala" Buddhist / Mahayana A god
Goddess name "Durjata" Buddhist Minor goddess who waits on the god Buddhakapala Buddhist / Mahayana