GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Burning Bush"

NameOriginDescription
Angel name "Burning Bush" Jewish In Jewish tradition, the name of the angel of the burning bush was Zagzagel. Book of Exodus