GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "God Mammon" - 1 record

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
God name
"Mammon"
Syriac The god of this world. Mammon was the Syrian god of wealth, similar to Plutus of Greek and Roman mythology. Syriac