GodFinder
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
List of Gods : "Goddess Beda" - 1 record

Name ▲▼Origin ▲▼Description ▲▼
Goddess name
"Beda"
Germanic Goddess who, along with the Alaisiagae sisters and Fimmilena and Mars Thingsus was popular among the Tubantes.