GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Bilskirnir aka Bilskir"

NameOriginDescription
"Bilskirnir aka Bilskirner" Norse The heavenly abode of Thor, from the flashing of light in the lightning. Norse