GodFinder
ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God Name and Meaning

List of Gods   : "Beda"

NameOriginDescription
Goddess name "Beda" Germanic Goddess who, along with the Alaisiagae sisters and Fimmilena and Mars Thingsus was popular among the Tubantes.